Obona

Ing. Oboňa Stanislav

0905 891 405
obona@ohstatik.sk

SVŠT Bratislava - Konštrukcie a dopravné stavby
SVŠT Bratislava - Postrgraduálne štúdium
člen SKSI > 1358*A*3-1 (Statika stavieb)

Holicka

Ing. Holička Roman

0905 863 828
holicka@ohstatik.sk

STU Bratislava - Konštrukcie pozemných stavieb
Zameranie - Statika, Pozemné stavby
 

Trgina

Ing. Trgiňa Milan

0905 942 305
trgina.milan@gmail.com

STU Bratislava - Konštrukcie pozemných stavieb
člen SKSI > 1044*A*4-1 (Stavebné konštrukcie)
Špecialista požiar.ochrany

Projektanti spoločnosti sa od ukončenia stavebnej fakulty systematicky zaoberajú problematikou projektovania stavieb. V rámci doterajšej profesionálnej činnosti sa podieľali na zhotovení a vypracovaní veľkej databázy projektových dokumentácií občianskych, polyfunkčných a priemyselných stavieb ( školy, bytové domy, administratívne budovy, výrobné haly, rodinné domy,… ), ktoré boli následne zhotovené hlavne v rámci územia Slovenska. Samostatnou sférou našej projektovej činnosti sú priemyselné a výrobné objekty ( špecializácia - oceľové konštrukcie ). V spolupráci so spoločnosťou UNISTAV s.r.o. a IDO EET s.r.o. sme vyprojektovali nosné konštrukcie pre veľké technologické celky v rámci územia Slovenska, Čiech, Anglicka, Švédska a Číny. Ďalšou charakteristickou oblasťou, na ktorú sa spoločnosť špecializuje sú odborné a statické posudky, sanácie a statické zabezpečnia poruchových stavieb, ako aj stabilizácia a obnova historických objektov ( kostoly, hrady, … ). Od roku 1998 sa systematicky venujeme problematike bytových domov panelového a tradičného stavebného systému.

 
OH-STATIK s.r.o., Priemyselná 12, 97101 Prievidza
Pevná linka: 046-5431292, E-mail: ohstatik@ohstatik.sk
© 2016 - Ing. Tibor Kmoštinec
FTP